Levéltár és börtönlátogatáson a Jogtörténeti TDK

Tanszékünk 2015. november 12-én látogatást szervezett Győr Megyei Jogú Város Levéltárába és az ahhoz tartozó pincebörtönbe.

A programon Bana József, a városi levéltár igazgatója számos érdekes információt osztott meg az érdeklődőkkel a börtön és a levéltár történetéről.

Tovább

Kazinczy - Szép magyar beszéd verseny - nyerteseink

Április 24-én Esztergomban került megrendezésre a felsőoktatási intézmények Szép magyar beszéd versenye, amelyen szép eredménnyel szerepeltünk.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ szervezésében rendezett versenyen, mintegy 40 hallgató szerepelt kötelező és szabadon választott szövegével. 
Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok (KGRE, ME, PPKE, SZE) azon hallgatói vehettek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak. 
A Jogtörténeti tanszék szervezésében lebonyolított kari fordulóból, két versenyzőnk jutott tovább.

Versenyzőink kiválóan szerepeltek:

a verseny nyertese, első helyezettje Háromszéki Bence Áron első éves hallgatónk lett, 
míg Antal Orsolya a 7. helyezést érte el.

Mindketten Kazinczy-emlékérmet szereztek. 

 
Ezúton is köszönjük Szemánné Deme Andrea tanárnő lelkes felkészítő munkáját, valamint Smuk Péter dékánhelyettes úrnak, hogy felkarolta a rendezvényt.
Tovább

Demonstrátorunk hazai idegenrendészeti jog történetét vizsgáló kötete jelent meg

2015 nyarán jelent meg a Batthyány Lajos Szakkollégium gondozásában demonstrátorunknak, Szentgyörgyvári Tamásnak „A hazai idegenrendészeti jog vizsgálata a 20. század első évtizedeiben, különös tekintettel a hatósági szervezet bemutatására” című kötete.

A kiadvány a szerző számára is meglepetés számba megy, hiszen Szakkollégiumunk igazgatójának, dr. Kálmán Jánosnak köszönhetően a kötet előkészítése a szerző előtt titokban zajlott, mivel a kötetet a Szakkollégium vezetése elismerésként szánta a szerzőnek a Szakkollégiumért végzett munkája, valamint kutatói kvalitásai és eredményei elismerése gyanánt.

A kötet alapját Szentgyörgyvári Tamás több éves kutatómunkájának eredményei adták, amelyek a határvédelem és határőrizet intézményrendszerével, valamint az idegenrendészeti jog hazai kialakulásával és polgári evolúciójával foglalkoztak. A szerző több évfolyamdolgozatot, tudományos diákköri dolgozatot, valamint tanulmányt írt e témakörökkel kapcsolatos kutatásai során, amelyeket rendkívül igényes és a kötet jelentős részét adó diplomamunkája koronázott meg.

Tovább

A polgári Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata 1867-1944

Dr. Farkas Ádám hadnagy, Tanszékünk egyetemi tanársegéde, valamint a BAtthyány Lajos Szakkollégium korábbi igazgatója és Kelemen Roland végzős demonstrátor és szakkollégista munkája nyomán a Batthyány Lajos Szakkollégium kiadásában megjelent „A polgári Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata 1867-1944” című tanulmánykötet.

A több mint százötven oldal terjedelmű kötet logikai sorrendben rendezett tanulmányokon keresztül mutatja be a hazai katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás történeti előzményeit, a Kiegyezés időszakának jogpolitikai sajátosságait, az első önálló magyar katonai büntetőeljárási törvény megalkotását és rendszerét, az őszirózsás és a bolsevik típusú forradalmak katonai igazságszolgáltatását, az első önálló magyar anyagi katonai büntetőkódex megalkotását és a második világháború előtti, illetve alatti katonai büntető jogalkotási és eljárási sajátosságokat a nyilas puccsig.

Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.
Szenátusi ülés 2017. november 27. 14:00 - 16:00