Ismét sikeresen lezajlott a latin műveltségi vetélkedő

Idén második alkalommal került megrendezésre a latin műveltségi vetélkedő a Jogtörténeti Tanszék gondozásában 2012. április 24-én.

A vetélkedőt hosszas készülődés előzte meg, többek között ennek volt köszönhető az esemény akadálytalan lebonyolítása. A felmerülő kisebb bökkenőket pedig a szervezők és a versenyzők humorérzéke segített áthidalni, amely egyik felet sem hagyta cserben a vetélkedő során, sőt, az oktatók és diákok „egy húron pendülésének” ritka pillanatainak lehettünk tanúi.

A verseny lebonyolításában Szemánné Deme Andrea Tanárnő, Szoboszlai Kiss Katalin Tanárnő, valamint Barna Attila Tanszékvezető Úr, illetve demonstrátorként Busa Réka, Kelemen Roland és Szentgyörgyvári Tamás vettek részt. Az öt csapatból álló mezőnyt lelkes elsőévesek, valamint a latin iránt elkötelezett hűséget tanúsító másodévesek alkották. Mindegyik csapat latin nyelvű „fedőnevet” választott magának.

A latin műveltségi vetélkedő – amint neve is mutatja -, az antikvitással kapcsolatos általános műveltségre, a mitológia ismeretére helyezte a hangsúlyt, valamint tükröt állított a versenyzők – és a megoldások révén az azt értékelő oktatók elé – arról, mennyire ismerjük (vagy nem ismerjük) a jelen korban is használt továbbélő latin szavak eredetét. A hallgatók körében talán csekélyebb szimpátiának örvendő latin nyelvtan és ragozás csupán egyetlen játékos feladatban, a keresztrejtvényben jelent meg.

A tíz részből álló verseny hét írásbeli és három szóbeli feladatot állított a versenyzők elé, így az összehangolt csapatmunka mellett a csapattagoknak szóban is számot kellett adniuk a tudásukról. A feladatok az általános műveltségi kérdések mellett tartalmazták a versenyzőknek előzetesen kiosztott felkészülési anyag számonkérését is. Mindegyik feladattípusban születtek jó teljesítmények és mosolyogtató válaszok egyaránt, az oktatók nem kis derültségére.

A végeredmény a következőképpen alakult:

 Alios iam vidi ventos (Antal Orsolya, Eőry Dzsennifer, Kádi Szabina, Unger Nikolett)

 Ave Caesar! (Hancz Patrik, Horváth Fanni, Pongrácz Dávid, Rigó Erika)

 Repetitio est mater studiorum (Kovács Katalin Emma, Láng Bálint Gergő, Pálfay Dávid, Tarsoly Ádám)

Citius, altius, fortius (Fikner Bernadett, Gancz Tamás, Gurdon Gréta Eszter, Vida Szabina)

 Veni, vidi, vici (Kelemen Patrícia, Reketyei Szilvia, Sarlós Georgina, Szekeres Flóra)

            A vetélkedő célul tűzte ki, hogy rávilágítson a „holt nyelvként” aposztrofált latin nyelv jelentőségére a jelenkor embere, és különösen a joghallgatók számára. Észre sem vesszük, ám mindennapjainkat át- és átszövi a latin kultúra hagyatéka, amelynek gazdagsága gyakran már nem is tudatosul bennünk. Bízunk abban is, hogy a vetélkedő ebben az évben is közelebb hozta a latin nyelvet a hallgatók szívéhez, hiszen nem titkolt cél volt ennek a tárgynak a megszerettetése.

A versenyzők pedig a tárgynyeremények mellett egy szentenciával lettek gazdagabbak: a latin nyelv a közfelfogással ellentétben nem halott: elevenen itt él bennünk, mint az európai kultúra meghatározó alapja.


Végezetül néhány gyöngyszem – név nélkül - a megoldásokból, amelyekre sajnos pontot nem adhattunk…

A feladat: képezzen a következő latin szavakból továbbélő szót vagy kifejezést!

A válaszok:

Mitto3: Alfa Romeo Mito

Homo: homokozó, homorú

Caput: kapa

Senex: Sanax.


A program során készült képeket a jogtortenet.sze.hu felület Galériájában tekinthetik meg!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2019. november 28. - 2019. december 12.
Elektronikus ZH nap 2019. december 12. 08:00 - 15:00
Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00