VÁLOGATÁS A MODERN MAGYAR HONVÉD-KATONAI BÜNTETŐ JOGHISTÓRIA FORRÁSAIBÓL (1945-1949) I. kötet

A Batthyány Lajos Szakkollégium kiadványaként megjelent a dr. Farkas Ádám hadnagy (a tanszék volt tanársegéde) és dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd úr által szerkesztett „Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1945-1949)” című jogforrás válogatás első kötete.

A kötetben a szerkesztők folytatva a korábbi – 1867 és 1945 közötti időszakra irányuló – gyűjtő és válogató munkájukat, egy olyan időszak katonai büntetőjogi forrásait tették egy helyen elérhetővé az érdeklődők és kutatók számára, amelynek mélyreható elemzése és pártatlan újraértelmezése még máig várat magára Magyarországon.

A szerkesztők a korábbi munkamódszert követve a közölt források felhasználásának, értelmezésének segítéséhez bevezető tanulmányt építettek a kötetbe. Kelemen Roland „Erőterek szorításában… A magyar katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás a megtorló-számonkérő jogintézmények árnyékában (1945-1949)” című bevezető tanulmánya közölt források rendszer szintű szinopszisával kíván tehát segítséget nyújtani a Tisztelt Olvasónak, abban a reményben, hogy nem csak a kutatókat, de az érdeklődőket is továbbgondolásra ösztönözze.

A kötet céljai kapcsán Farkas Ádám előszavában úgy fogalmaz: „A jelen kötet célja azonban egy szélesebb körű gyűjtőmunka „kísérleti” fázisát is jelenti, mivel hosszú távon feltett szándékunk megvalósítani egy hazai Corpus Juris Militaris Hungarici közreadását, amely a hazai fegyveres – és különösen katonai – védelem jogának meghatározó forrásait közölné abban a reményben, hogy ezzel méltóképp megalapozza a minden kutatás számára szükséges történelmi előzmények jogforrástani vizsgálatát. Meglátásunk szerint ugyanis korunk kihívásai elkerülhetetlenül szükségessé teszik a magyar állam fegyveres védelmi jogának megújítását, rendszerszintű reformját. Ez pedig a fent már említett tudományos háttér nélkül hitelesen és hatékonyan nem valósulhat meg, amihez azonban megkerülhetetlennek tartjuk a történelmi előzmények megismerését és feltárását, az egyes jogintézmények evolúciójának kutatását, és általában a katonai jognak a civil jogból való kikülönbözését, alrendszerkénti »önállósodását.«”

E cél kapcsán dr. Kálmán János a Szakkollégium igazgatója szakmai ajánlásában úgy fogalmazott, hogy „A katonai jog, a katonai büntetőjog praxisa melletti, elméleti kimunkálásának igénye, a XXI. század eseményei – az arab tavasz eseményei, az Iszlám Állam térnyerése, az idegenrendészeti válsághelyzetek kialakulása – tükrében, nem is lehetne időszerűbb és egyben sürgetőbb. Ennek a felismerésnek köszönhetően, a Batthyány Lajos Szakkollégium és a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság céljai összeforrottak akkor, amikor a magyar katonai jog művelésének ismételt felélesztését, revitalizálását, valamint a tudományos és elméleti kutatások ösztönzését – a praxis jelenleg is létező irodalma mellett – tűzték zászlajukra. A közös munka, a közös célok eredménye a T. Olvasó által kézbe vett jogforrásgyűjtemény, amely már egy sorozat harmadik – de nem utolsó – kötete és, amely példázza dr. Farkas Ádám és dr. Kelemen Roland elhivatottságát, valamint szakmai alázatát.”

A szerkesztők, a lektorok, a nagy vállalást támogatók és a kiadó azon közös reményével adjuk tehát közre a sorozat újabb kötetét, hogy az kitűzött céljait legalább részben valóra tudja váltani, s a kellő időben tudja inspirálni egy ez eddig – méltánytalanul – elhanyagolt terület megújulását.

A kötet a képre kattintva elérhető!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2019. december 21. - 2020. január 1.