Egyetemünk Pro Fakultate díj Zechmeister Károly fokozatát adományozta Tanszékünk óraadójának

A Széchenyi István Egyetem szenátusa Zechmeister Károly-díjat adományozott tanszékünk óraadójának, Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatójának Bana Józsefnek. Zechmeister Károly-díjban részesülhetnek azon, egyetemünkkel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyiségek, akik áldozatos munkájukkal sokat tettek a győri jogászképzésért.

Tanszékünk gratulál Igazgató Úrnak és reményét fejezi ki, hogy eme gyümölcsöző együttműködés a jövőben is fennmarad!

Bana József a győri jogászképzés újjászervezésétől kezdve részt vesz az egyetem és kar életében, fontos támasza és összekötője az aktív együttműködésnek a kar és helyi kulturális élet szereplői, elsősorban a közgyűjteményi és levéltári intézmények között.

Bana tanár úr a győri és hazai tudományos-szakmai közélet rendszeres résztvevője, számos kiadvány állandó szerzője és szerkesztője, kiállítások szervezője. Főbb kutatási területei: Győr város közigazgatásának és oktatásának története, az 1956-os forradalom Győr-Sopron megyei eseményeinek, valamint a cigányügyi szabályozás és a roma holokauszt története.

Oktatóként sok-sok évfolyam hallgatóinak nyújtott betekintést a hazai jogalkalmazás sok százéves fejlődésének, közigazgatás-történetének, Győr és régió történelmének lapjaiba. Kiemelkedő konzulensi tevékenységével támogatta a hallgatók tudományos előmenetelét, konferenciákon való szereplését. Sok hallgatónk kutathatott és dolgozhatott fel értékes levéltári forrásanyagot, kapott nélkülözhetetlen segítséget évfolyam és szakdolgozatok, díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok elkészítéséhez.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00