Eredményes szereplés a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenicán

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezésében 2015. március 31-e és április 2-a között zajlott le a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciója. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar a hagyományoknak megfelelően 25 versenyzővel és 25 opponenssel képviseltette magát a rangos eseményen. A győri jogi kar a versenyzők, az opponensek, a felkészítő tanárok, konzulensek, illetve a közreműködők fáradhatatlan munkájának és erőfeszítéseinek gyümölcseként számos szép eredményt ért el, melyekből Tanszékünk demonstrátorai is kivették a részüket.

Demonstrátoraink közül Csitei Béla A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez című pályamunkájával első helyezést és különdíjat ért el dr. Keserű Barna Arnold témavezetése mellett.

Különdíjat nyert jogtörténeti tárgyú dolgozatával két végzős demonstrátorunk, Kelemen Roland (Az elkülönült magyar katonai igazságszolgáltatás szervezetének közel fél évszázada; témavezetők: Dr. Révész Tamás Mihály és dr. Farkas Ádám), valamint Szentgyörgyvári Tamás (Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban; témavezetők: Dr. Barna Attila és dr. Farkas Ádám) is.

A kari eredmények sorát méltán gazdagították tanszékünk demonstrátorai is, akiknek ez úton is gratulálunk sikereikhez.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.