Eredményes szereplés a XXXIV. OTDK-n

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója 2019. április 10-12. között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került megrendezésre. Több, a Tanszékünkhöz köthető dolgozat mérettette meg magát és szerepelt sikeresen: Szépvölgyi Enikő Szigorított őrizet, avagy egy fejezet a határozatlan tartamú intézkedések köréből a XX. századi Magyarországról című munkája különdíjat kapott a Magyar állam- és jogtörténet II. tagozatban (konzulensek: Prof. Dr. Mezey Barna egyetemi tanár és Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd), emellett Szépvölgyi Enikő a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíjában is részesült. Szabó Lívia A szoftverek védelmének összehasonlító jogi elemzése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban című dolgozata szintén különdíjat kapott a Polgári jog III. tagozatban (konzulensek: Dr. Barna Attila egyetemi docens és Dr. Keserű Barna Arnold egyetemi adjunktus).

A díjazásban részesült hallgatókon túl a Tanszék által konzultált más dolgozatok is szépen szerepeltek: Elekes Dóra A gyermekmunka és szabályozása a hosszú 19. században Angliában, Németországban és az Egyesült Államokban című dolgozattal az Egyetemes jogtörténet és római jogi tagozatban (konzulens: Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd) és Rendi Katalin Egyházi börtönök és szerzetesrendi büntetések című dolgozattal a Magyar állam- és jogtörténet I. tagozatban (konzulens: Prof. Dr. Mezey Barna), valamint Somogyi Csilla Jelenkor magyar közigazgatási bíráskodásának problematikája a történeti modellek és alapelvek tükrében című dolgozattal a Közigazgatási jog I. tagozatban (konzulensek: Dr. Kálmán János egyetemi tanársegéd és Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd).

   Minden versenyzőnek és konzulensnek szívből gratulálunk!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2019. december 21. - 2020. január 1.