Jó állam konferencia

 

Program (magyar)                                                Program (english)

 

Közjó - Jóléti állam - Jó állam konferencia

Közjó - Jóléti állam - Jó állam
Public good – Welfare state – Good governance
Gemeinwohl – Sozialstaat – Guter Staat

Nemzetközi konferencia a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti tanszékének szervezésében, Győr  2012. november 12. és 13.

 

Jogtörténeti Tanszékünk „Közjó - Jóléti állam - Jó állam” címmel, angol és német nyelvű nemzetközi konferenciát rendezett, 2012. november 12-én és 13-án.

A rendezvényen osztrák, holland és magyar egyetemi oktatók, kutatók és gyakorló szakemberek, jogi, igazgatási és szociológiai aspektusból vizsgálták a közjó fogalmát, a jó közigazgatás működését, valamint a szociális jogok szerepét az alaptörvényi szabályozás szintjén.

A konferenciát november 12-én Dr. Szekeres Tamás professzor ünnepi köszöntője nyitotta meg, mely során a rektor úr röviden bemutatta egyetemünk történetét és szervezeti felépítését a megjelent vendégek és egyetemi hallgatók előtt, majd a nemzetközi szakmai kapcsolatok kiemelkedő szerepére hívta fel a figyelmet. Ezt követően Dr. Milassin László, a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék vezetője köszöntötte Dr. Wilhelm Brauneder professzor emeritust, a Bécsi Egyetem Jogi Karának egykori dékánját, Jogtörténeti tanszékének volt vezetőjét, aki Egyetemünk Széchenyi-plakett elismerésében részesült az osztrák-magyar tudományos kapcsolatokért végzett több évtizedes munkájának elismeréséül. A délelőtti események zárásaként Dr. Gál András Levente ügyvéd, korábbi kormánybiztos tartott előadást a „A jobb állam felé, a Magyary-program alapján” címmel, melyben ismertette a Magyary-programot, a hazai közszolgálat és államműködés megújításának rendszerét, valamint a reformban elért eredményeket és a kitűzött célokat.

A délutáni ülésszak a Jogtudományi Kar Deák - termében folytatódott. Az első előadó Brauneder professzor volt, aki a közhaszon fogalmát, mint a törvények megalapozóját és indokolását vizsgálta. Szintén a Bécsi Egyetemről érkezett Elisabeth Berger asszony, aki a közjó fogalmának meghatározását mutatta be a magánjogi kodifikáció területén. Ezt követően Dr. Deli Gergely, karunk adjunktusa, majd Dr. Smuk Péter, az Alkotmányjogi tanszék docense, végül Dr. Erdődy János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa szólalt fel angol nyelven, a meghívott előadók és a szép számban megjelent hallgatóság előtt. A témák időrendi sorrendben haladva, a következőek voltak: az állam és a szerződési szabadság viszonya; a közpénzügyi „watchdog”, vagyis a magyar Költségvetési Tanács szerepe; és az „utilitas”, mint a közjó körülhatárolása a római jogban. A nap utolsó előadását Wilfried Posch, linzi professzor tartotta, aki a lakás- és kórházügy fejlődését mutatta be, mint modern társadalmi fejlődés fundamentális jelentőségű közjóléti feladatát.

A második napon Karunk oktatói közül Dr. Pálvölgyi Balázs, Dr. Egresi Katalin, Dr. Szigeti Magdolna, Dr. Barna Attila és Dr. Révész T. Mihály előadásait hallgathatták meg a jelenlevők. Az elhangzottak történeti egységbe foglalták a közjóról megismert tényeket, gondolatokat, véleményeket. Megismerhette a hallgatóság az 1867 és 1914 közötti közegészségügyi helyzetet Magyarországon, az olasz és a magyar alaptörvények összehasonlítását a szociális jogok szempontjából, a Habsburgok 18. századi birodalmában az abszolutizmus és közjó szolgálatának ellentmondásos viszonyát, valamint az elmúlt 150 év sajtó-jogalkotásának szindrómáit és betegségtüneteit.

Karunk oktatói mellett előadást tartott Hans Brugman, holland szociológus és Dr. Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docense is. Brugman úr előadásában az emberek integrációjáról beszélt napjaink pénz- és munkaproblémákkal küzdő társadalmának vonatkozásában, míg Szabó István Magyarország 1920-1922 közötti legitimációs és választási kérdéseiről tartott előadást.

A két napos nemzetközi konferenciát Dr. Szalay Gyulának, Karunk dékánjának ünnepi beszéde zárta, melyet követően a résztvevők a további együttműködés, és a jövőre kézbe vehető konferencia-kötet megjelenésének reményében búcsúztak el egymástól.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2019. december 21. - 2020. január 1.