Katonai Jogi és Hadijogi Szemle

2013 végén egy új elektronikus folyóirat jelent meg a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság gondozásában a hazai állam- és jogtudományi folyóiratok között

Katonai Jogi és Hadijogi Szemle

címmel.

Az évi két alkalommal megjelenésre tervezett folyóirat célja a katonai viszonyok jogi vonatkozásai, valamint a hadijog iránt érdeklődők tanulmányainak közreadása és ez által ezen kevéssé közismert témakörök népszerűsítése és az egyes részkérdések továbbgondolásának, kutatásának serkentése.

Örömünkre szolgál, hogy a Társaság Elnöke, Dr. Székely György nyá. dandártábornok felkérésére Dr. Hautzinger Zoltán Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Csiha Gábor fellebbviteli katonai ügyész urak mellett a szerkesztőség tagjává választották tanszékünk egyetemi tanársegédét, dr. Farkas Ádámot is.

Az újonnan indult folyóiart Szakmai Bizottságának tagjai:

Dr. Barna Attila Ph.D.
Prof. Dr. Blaskó Béla CSc. r. vezérőrnagy
dr. Bánhegyi Gábor vezérőrnagy
Dr. Kádár Pál Ph.D. ezredes
Dr. Lattmann Tamás Ph.D.
Prof. Dr. Vókó György DSc.

A folyóirat lapszámai a hadijog.hu címen érhetők el.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.