Lezajlott a VI. Jogtörténeti Tudományos Diákköri Konferencia

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2011. október 10-11-én "Parlamentarizmus és az új Alaptörvény" címmel rendezte meg Tanszékünk VI. Jogtörténeti Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A TDK keretei között Október 10. Bene László TDK Titkár vezetésével hallgatóink megtekinthették az Országgyűlés plenáris ülését, majd parlamenti látogatáson vettek részt. Ezt követően a Budapesten eltöltött éjszaka után Október 11-én az ELTE ÁJK épületében kerül sor a tudományos ülésre.

A tudományos ülést Dr. Barna Attila tanszékvezető egyetemi docens nyitotta meg, majd átadta a szót az ülés első előadójának, Dr. Horváth Attila egyetemi docensnek, aki az Alaptörvény preambulumának megalkotását és tartalmát ismertette. Ezt követően Dr. Kukorelli István tanszékvezető egyetemi tanár előadását hallgathatták meg a résztvevők, melyből az Alaptörvényben megvalósult változásokról, a kormányzati és államrendszer kérdéseiről tárjékozódhattak hallgatóink. Az előadások sorát Dr. Révész T. Mihály egyetemi tanár előadása zárta. Révész Professzor a tőle megszokott dinamizmussal és figyelmet kívánó előadásmóddal beszélt a magyarországi parlamentarizmus történetiségéről.

A tudományos ülést követően a TDK záró programja következett, vagyis a Köztársasági Elnöki Hivatalban tett látogatás. A Sándor Palotában a Köztársasági Elnöki Hivatal főépítésze ismertette meg az épület történetét és legmeghatározóbb helyiségeit a résztvevőkkel, majd ezt követően a Jogi Főosztály vezetője tartott rövid, de tartalmas előadást a köztársasági elnöki hivatallal kapcsolatos jogi kérdésekről.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2019. december 21. - 2020. január 1.