Megjelent: Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945)

„Igen tiszteletre méltó, több éves munka nagyon hasznos eredményeként vehetjük most kézbe a Farkas Ádám által szerkesztett Válogatást…” írja ajánlásában Dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész arról a kötetről, amely a Széchenyi István Egyetem Batthány Lajos Szakkollégiumának támogatásával - a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társasággal közös kiadásban - vált elérhetővé.

A modern magyar katonai büntetőjog 1867 és 1945 közti jelentősebb jogforrásait összefoglaló, két kötetes válogatás Tanszékünk egyetemi tanársegédének, dr. Farkas Ádám munkájának eredménye. Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár úr szavaival élve: „a kötet megalkotásának végcélja tehát a fentieken és a hazai katonai büntetőjog ilyetén megismertetésén túl szerényen hozzájárulni az „igazságok feltárásához” és a magyar katonai büntetőjog rehabilitációjához. Azt gondolom, hogy a mű ezt a célt minden tekintetben szolgálja.”

A  „Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945)” című, két kötetes válogatás összesen több, mint nyolcszáz oldalon közvetíti az 1867 és 1945 közti katonai büntetőjogi jogforrásokat mindazok számára, akik e területtel kívánnak foglalkozni, vagy egyszerűen csak érdeklődnek a magyar jogtörténet és jogi kultúra egy sajátos és keveset vizsgált területe iránt. Ahogy Prof. Dr. Mezey Barna ajánlásában rögzíti: „Tanúságtétele e gyűjtemény annak, milyen út vezetett a megszálló osztrák hadsereg császári nyílt paranccsal életbe léptetett katonai büntető törvényétől a közös monarchia hadseregének véderőtörvény által behatárolt honvédségéig, az első világháborúban szétzilálódott hadsereg forradalmi újjászervezéséig, a Vörös Hadseregig, majd a trianoni békeszerződés által korlátozott mozgástérrel rendelkező magyar királyi honvédség szervezéséig, majd megerősödéséig, hogy a történet beletorkolljon a második világégésbe, a háborús jog megerősödésébe. S mindez a katonai büntetőjog szemüvegén keresztül.”

A szerkesztő előszavában ígéretet tett a vállalt feladat folytatására és a katonai büntetőjog, illetve a tágabb értelemben vett katonai jog modern magyar forrásainak további válogatására, bízva abban, hogy munkájával csekély mértékben hozzájárulhat ezen – a jogi diskurzusban kevéssé preferált – jogterületek szélesebb körű vizsgálatához, illetve megismertetéséhez.

A kötetek honlapunkon, valamint a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság hadijog.hu, illetve a Batthyány Lajos Szakkollégium blszk.sze.hu felületén is elérhetőek, forgatásukhoz kellemes időtöltést kívánunk.

 

Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) I. kötet

Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) II. kötet

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00