Siklósi Iván PhD védése

2013. december 13-án az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán eredményesen lezajlott Dr. Siklósi Iván

A NEMLÉTEZŐ, ÉRVÉNYTELEN ÉS HATÁLYTALAN JOGÜGYLETEK ELMÉLETI ÉS DOGMATIKAI KÉRDÉSEI A RÓMAI JOGBAN ÉS A MODERN JOGOKBAN

című disszertációjának nyilvános védése.

Dr. Siklósi Iván témavezetője  Prof. Dr. Földi András tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora doktora volt, míg a a bíráló bizottság elnöke Prof. Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár, tagjai pedig  Dr. habil. El Beheiri Nadja tanszékvezető egyetemi docens és  Dr. Jusztinger János adjunktus.

A disszertáció hivatalos bírálói  Dr. Erdődy János egyetemi adjunktus (PPKE) és Dr. habil. Pókecz Kovács Attila tanszékvezető egyetemi docens (PTE) voltak.

Tanszékünk munkatársai nevében ez úton is gratulálunk Dr. Siklósi Ivánnak impozáns disszertációjához és az eredményes védéshez.

Dr. Siklósi Iván tézisei magyar nyelven itt elérhetők.

 

2013ŐszVegyes 041.jpg megjelenítése

 

2013ŐszVegyes 040.jpg megjelenítése

 

2013ŐszVegyes 044.jpg megjelenítése

 

2013ŐszVegyes 046.jpg megjelenítése

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2018. november 28.