Tévelygések fogságában?

Megjelent Farkas Ádámnak, a Tanszékünk volt oktatójának, a Magyar Honvédség főhadnagyának új könyve Tévelygések fogságában? Tanulmányok az állam fegyveres védelmének egyes jogtani és államtani kérdéseiről, különös tekintettel Magyarország katonai védelmére címmel.

Dr. Farkas Ádám főhadnagy tanulmánykötetének eszmei irányultságát jól tükrözik a szerző által választott mottók. Elsőként a Tolsztojtól vett idézet hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy a szerző szerint a régi koncepciók és elképzelések menthetetlenül elavultak, s így a napról-napra - negatív irányba - változó biztonsági környezetben új irányok és új szabályok is kellenek a fegyveres védelem terén. Ezt azonban kiegészíti a szerző, mikor John Keegan-t idézve másik mottójában rögzíti, hogy „...az olyan világ, amelyben nem léteznek hadseregek - fegyelmezett, engedelmes, törvénytisztelő hadseregek -, lakhatatlan volna..." Ebből érezheti az olvasó, hogy a szerző az új kihívások jogállami, haladó módon igazodó fegyveres védelem mellett tör lándzsát, méghozzá sürgetve a rendszerszintű és elméleti aspektusokra is kiterjedő állam- és jogtudományi háttérmunkát a szabályozás és a reform mögött.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Jogtörténeti Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2019. november 28. - 2019. december 12.
Elektronikus ZH nap 2019. december 12. 08:00 - 15:00
Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00